Vídeos

Important dades d’Excel a R-Commander amb el portapapers

L’R-Commander pot importar fulls de càlcul sencers com a data frames, però quan tenim un full amb dades poc estructurades (o barreja d’una part estructurada i una de no estructurada) o quan volem importar només una part del full, aleshores seleccionar, copiar i importar pot ser molt més pràctic. A més, la mateixa técnica serveix per importar taules des de pàgines web o qualsevol altra font.

Fa temps ho vaig explicar en un vídeo:

Anuncis